Voordelen warmtepomp

Voordelen warmtepomp

voordelen warmtepomp

>Voordeel: besparingen

 • Geen speculaties op de olie- of gasprijzen
 • Geen gasaansluiting
 • Geen rookgasafvoerkanaal
 • Geen vastrecht gas
 • Stoken op nacht- of avondtarief 
 • Weinig onderhoud 
 • Ca. 65 - 75% van de benodigde energie wordt kosteloos uit de aarde, de lucht of het grondwater onttrokken (door verdampingssysteem) 

>Voordeel: behagelijkheid en comfort

 • Geen brandgevaar
 • Laagtemperatuurverwarming 
 • Mogelijkheid voor koeling 
 • Hoge bedrijfszekerheid

>Voordeel: in harmonie met het milieu

 • Geen rook 
 • Geen stof 
 • Geen roet

>HGL techniek (Heet Gas Laad techniek)

IDM heeft resoluut gekozen om de HGL techniek toe te passen in hun warmtepompen. 

Deze techniek staat toe om sanitair warm water te bereiden aan een COP van om en bij 4,5. 

Hier laten wij het gros van onze concurrenten ver achter, die dit slechts kunnen verwezenlijken met een COP van 2,8. 

Door de betere isolatienormen van onze woningen gaat er steeds meer energie naar het bereiden van sanitair warm water en minder naar het daadwerkelijk verwarmen van de woning. 

>Voordeel: bediening - Navigator 2.0

Combinatie van warmtepomp, energie- & ruimtemanager. 

Ons doel is om groot comfort met laag energieverbruik te bereiken, dit met inbegrip van weersvoorspellingen, het gedrag van de gebruiker en de kenmerken van groene stroom. 

>Voordeel: verwarmen & koelen

Met een warmtepomp kan men niet enkel verwarmen maar ook koelen. 

Dit betekent een aangename ruimtetemperatuur het hele jaar door. 

Aangezien we meer en meer te maken krijgen met “Global warming” en de hieruit voorvloeiende hittegolven is koeling een zeer belangrijk aspect voor de toekomst. 

We onderscheiden 2 types: 

1/ ACTIEVE koeling:

Hierbij gaat de compressor werken om alzo de warmte af te voeren. Voorbeeld: lucht/water warmtepompen. 

2/ PASSIEVE koeling:

Hierbij gaat de compressor NIET werken! De warmte uit de woning wordt uitgewisseld met de koelte uit de bodem. 

Dit is een zeer zuinige manier van koelen.

>Hygienik

Ons hygiënisch buffervat werd speciaal ontwikkelt in de jaren ‘70 waar er reeds toen rekening werd gehouden met de problemen van legionella. 

Op 04 mei 2007 heeft de Vlaamse regering een nieuw Legionellabesluit van kracht laten gaan. 

Het besluit wil meer doelgericht legionellapreventie en -bestrijding. 

IDM-energiesystemen was zich reeds 30 jaar geleden bewust van dit probleem. 

Daarom hebben zij nu een gamma van hygiënische buffervaten geschikt voor particuliere woning tot ziekenhuis.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x